| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

utbildningsdagar

Page history last edited by niilo 9 years, 7 months ago

 

 

Utbildningsdagar och föreläsningar

 

Jag har bidragit till ett antal utbildnings- och inspirationsdagar, både i Sverige och i internationella sammanhang. Målsättningen är att ta med en kort beskrivning av dessa och dela ut presentationsmaterialet från respektive föreläsning eller workshop.

 

 


 

 

eTwinning PDW: Nottingham oktober 2010

 

I oktober 2010 anordnade EU eTwinning en Professional Development Workshop i Nottingham, UK, där jag hade nöjet att leda en introduktion och hands-on träning kring omvärldsbevakning och sociala medier. Mer om detta i mitt inlägg på Svenska eTwinning-bloggen.

 

'Pennan, datorn och pedagogiken': Norrköping juni 2010

 

Lärarfortbildning arrangerade en konferens kring temat IKT och skola - 'Pennan, datorn och pedagogiken' - på Djälneparksskolan i Norrköping 14 juni 2010. Mitt bidrag - som jag framförde med hjälp av denna Prezi-presentation - fokuserade huvudsakligen på kommunikation, öppenhet och omvärldsbevakning.

 

TeachMeet Framtidens lärande 2010: Stockholm maj 2010

 

I samband med konferensen Framtidens Lärande 2010 arrangerades också ett TeachMeet, informellt möte för lärare - av lärare - som fokuserar på pedagogisk användning av IKT. Jag hade förmånen att vara med i gruppen som förberedde denna lärarträff. Vilken härlig upplevelse och kreativ kväll!

 

Digital samverkan: eTwinning i Stockholm ht09

 

Svenska eTwinning-ambassadörerna samlades i Stockholm 9-10 december 2009 för att diskutera riktlinjer för ambassadörernas fortsatta arbete och dela med sig erfarenheter av eTwinning-projekt. Jag ledde ett arbetspass som fokuserade på förändrade kommunikationsmönster, omvärldsbevakning och olika sätt för digital samverkan.

 

Några av webbtjönsterna och begreppen som berördes var..

Omvärldsbevakning: RSS, Lazyfeed, Twingly

Sociala nätverk: Facebook, LinkedIn. Dela!, TeachConnect

Bloggtjänster: Posterous, Twitter (Twitter MentionMap)

Wiki: PBworks(!)

Kollaboration: GoogleApps, GoogleTranslatorToolkit, GoogleWave, Etherpad

Övrigt: Screenr, Prezi

 

Studiedagen på Tuna: DViS09 vt09

 

Tunaskolan och Kalix samarbetar sedan en tid tillbaka kring användningen av ActivBoards och andra skolutvecklingsfrågor. DViS09 gick av stapeln på Tuna 7 maj 2009 och extra trevligt var det med den talrika Piteå-delegationen med utvecklingsledaren Niclas Ekberg i spetsen. Fokus var på ActivBoards men vi berörde också andra digitala verktyg och digitalt kunnande generellt i ett framtidsperspektiv.

 

Apropå hur skolan skall tackla frågan om digitalt kunnande så kommer Tuna att delta i konferensen Framtidens lärande i Stockholm 19-20 maj.

 

eLearningeuropa.info ht08

 

I slutet av oktober 2008 anordnade EU-portalen eLearningeuropa.info ett möte i Bryssel för tretton av de fyrtiotalet medarbetarna som webbplatsen har i flertalet av europeiska länder. Jag hade nöjet att i denna workshop presentera Tunaskolans arbete med webbpublicering. Jag berättade givetvis om mötet genom en artikel i Tunabladet.

 

Alfa-Omega ht08

 

I början av höstterminen 2008 anordnade Kråkbergsskolan i Luleå en bred inspirationsdag som till stor del fokuserade på pedagogisk användning av digitala verktyg. Jag berättade om PIM-pilotprojektet som Tunaskolan initierade ht08 och kopplade detta till ungdomarnas kommunikationsmönster och därmed också till deras internetanvändning. Mitt presentationsunderlag finns tillgängligt genom GoogleDocs här men du kan också ladda ner den som pdf.

 

ENIS-konferens vt08

 

Vid ENIS-konferensen i maj 2008 höll jag tillsammans med Anders Wahlén en workshop om samarbetsmöjligheterna genom "den nya" webben. Vi presenterade tjänster som Diino, GoogleDocs och FlashMeeting och underlaget till genomgången finns tillgängligt genom just GoogleDocs här.

 

Ormbergsskolan vt08

 

I mars 2008 hade jag en föreläsning på Ormbergsskolan: "Fula gubbar eller virtuella vänner?" Temat var ungdomarnas användning av internet och därför var jag förstås tvungen att ta med mig en expert - det blev Mattias Taavola som vid skrivande stund går sista terminen på Tunaskolan. Det var en liten men engagerad grupp föräldrar och lärare som var på plats och kvällen bjöd på mycket intressanta diskussioner.

 

BUF-föreläsning ht07

 

Under höstterminen 2007 anordnade BUF Luleå en inspirationsdag kring pedagogisk användning av IKT i skolan. Där visade jag och berättade om några av de webbverktyg som jag själv använder dagligen - främst några Google-tjänster och den svenska tjänsten för webblagring av data, Diino. Mitt underlag finns här.

 

Gå högst upp!

 

Sidvisningar sedan 1 januari 2008:

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.