| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Finally, you can manage your Google Docs, uploads, and email attachments (plus Dropbox and Slack files) in one convenient place. Claim a free account, and in less than 2 minutes, Dokkio (from the makers of PBworks) can automatically organize your content for you.

View
 

publicering

Page history last edited by niilo 9 years, 11 months ago

 

 

Publicering

 

Det finns givetvis enormt mycket som kan tas upp under rubriken publicering men jag skall nedan skriva kort om några tjänster som jag har egna erfarenheter av - eller som jag är nyfiken på! Främst har jag arbetat med webbtidningar men jag har också använt mig av andra former av webbpublicering. Ta också en titt på en annan wiki som innehåller alltmer information om publicering genom internet, i alla tänkbara former: Publiwiki från Karlstads universitet.

 

 


 

Bloggar: var god välj!  

 

Det allra enklaste sättet att publicera på webben är nog genom att starta en blogg. Det finns mängder med bloggtjänster, både sådana som administreras direkt i webbläsaren och program som kräver en installation i en server (i praktiken webbhotell) - det är inte alltid så lätt att välja! Bloggar är ofta personligt skrivna och inläggen kommer ut på webben direkt när bloggaren uppdaterar sin sida.

 

Bloggen används huvudsakligen för att en individ skall kunna nå ut till många, och i sin tur få respons från dessa (läsarna). Ifall syftet med publiceringen är att en grupp skall kunna samarbeta och bidra kring gemensamma texter, kan det vara bättre att använda andra verktyg (t.ex. wiki).

 

Det tvistas ganska friskt om vad som egentligen kännetecknar "riktiga" bloggar men här kommer några förslag:

 • Inläggen finns på bloggen i datumordning, det senaste högst upp
 • Varje inlägg har en egen, unik webbadress (permalink)
 • Bloggen uppdateras regelbundet
 • Bloggen är sökbar och inlägg arkiveras i datumordning
 • Läsarna har möjligheten att kommentera inläggen
 • Bloggen har ett (eller flera) RSS-flöde tillgängligt för läsarna
 • Det finns länkar till några favoritbloggar (BlogRoll)

 

Numera innehåller många bloggar både text, bilder, audio och video i en salig blandning; ibland delar man visserligen bloggar i olika avdelningar efter olika sorters innehåll men det börjar nästan bli lite överspelat.

 

Några bloggtjänster

 

Den mest använda bloggtjänsten i världen är Google-ägda Blogger. Ytterligare en etablerad, populär tjänst - inte minst inom skolan - är Edublogs. Både Blogger och Edublogs är kostnadsfria och sköts helt i webbläsaren.

 

Många av de riktigt seriösa bloggarna använder den avancerade och flexibla gratistjänsten WordPress som måste installeras i en server (maskineriet bakom Edublogs är förresten just WordPress). En svensk, intressant bloggtjänst som riktar sig mot pedagogerna är Pedagogbloggar - också "proudly powered by WordPress".

 

Vill man ha en riktigt enkel och maximalt lättjobbad blogg skall man kanske microblogga, t.ex. genom Posterous som man enkelt kan uppdatera genom e-post. Jag har också min egen blogg på Posterous.

 

Rättelse, tillägg eller annan kommentar? Mejla wiki-ägaren direkt från webbsidan!

Gå högst upp

 

 

WebNews (webbtidning)

 

Vill man publicera en webbtidning i skolan så finns det både många gratisverktyg och sådana som man måste betala för. WebNews är en mycket populär svensk betaltjänst som sköts helt i webbläsaren. Jag har använt WebNews i princip dagligen sedan 2002 och tjänsten är verkligen föredömligt enkel att jobba med, rakt igenom proffsigt gjord och mycket tillförlitlig. Det som nu börjar kännas lite tråkigt är det faktum att användaren är helt låst till det som WebNews erbjuder; alla egna idéer - som kanske kräver en kodsnutt på webbsidan - kan man glömma. Därmed blir också alla WebNews-tidningar ganska så lika varandra.

 

Plus

 

 • Lättjobbat men ändå kraftfullt
 • Mycket bra användargränssnitt
 • Enkel, effektiv administration av valfritt antal medarbetare
 • Ytterst få avbrott i tjänsten
 • Kräver inte en speciellt snabb dator eller snabb internetförbindelse
 • Inte särskilt många buggar
 • Bra support, i synnerhet per telefon
 • Prisvärd

 

Minus

 

 • Inga egna "fix" eller modifieringar möjliga, användaren helt låst
 • Inget forum för användarna för erfarenhetsutbyte - ofattbart!
 • Ytterst korthuggen online-hjälp (eller ingen alls)
 • Förslag till förbättringar från användaren har liten genomslagskraft
 • Ingen info till webmaster när nya artiklar läggs in i systemet
 • Ingen möjlighet för webmaster att mejla till medarbetarna genom systemet
 • Ingen tidsbestämd publicering av artiklarna
 • Ingen automatisk "spara"-funktion när man skriver online
 • Svårhanterlig kalender utan minsta flexibilitet eller möjlighet till upprepade händelser
 • Svåröverskådligt med många avdelningar utan visa-dölj för underliggande material
 • Grovyxad statistik helt utan grafisk presentation eller användarspecade tidsperioder

http://webnews.textalk.com/se/

 

Rättelse, tillägg eller annan kommentar? Mejla wiki-ägaren direkt från webbsidan!

Gå högst upp

 

 

Magazine Factory (webbtidning)

 

En gratistjänst för webbtidningar, MagazineFactory (tidigare Tidningsfabriken) kommer ursprungligen från Utbildningsstyrelsen i Finland och erbjuds numera också genom EU till alla skolor som är med i eTwinning-skolsamarbeten. Det var ganska länge sedan jag provade tjänsten men tyckte redan då den verkade lovande - enkelt att komma igång och arbeta med. Sedan dess har upphovsmannen Christian Komonen utvecklat MagazineFactory ytterligare.

 

Precis som med WebNews är också användaren av MagazineFactory låst till några grundläggande layout-varianter som inte kan skräddarsys på något sätt. Givetvis gör detta också arbetet lättare för de flesta lärare och elever.

http://www.edu.fi/magazinefactory/

http://www.edu.fi/magazinefactory/manuals

 

Rättelse, tillägg eller annan kommentar? Mejla wiki-ägaren direkt från webbsidan!

Gå högst upp

 

 

Publicist (webbtidning)

 

Publicist är en kostnadsfri mjukvara för publicering av webbtidningar utvecklad av Dan Åkerlund på Karlstads universitet. Det krävs en installation på en server - webbhotell - men sedan sköts allt arbete i webbläsaren. Jag har endast testat Publicist under kursen jag deltog i på Karlstads universitet men det är helt klart att plattformen erbjuder mycket bra möjligheter till att publicera en webbtidning tillsammans med ett antal medarbetare.

 

Publicist är också - till skillnad från WebNews och MagazineFactory - flexibel och har fullt stöd för t.ex. RSS, tidsbegränsad publicering och koppling till video genom t.ex. YouTube och liknande tjänster.

 

Rättelse, tillägg eller annan kommentar? Mejla wiki-ägaren direkt från webbsidan!

Gå högst upp

 

 

Sidvisningar sedan 1 januari 2008:

 

 

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.