| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

planeringsstadiet

Page history last edited by niilo 9 years, 11 months ago

 

Pågående arbeten

 


 

'Pennan, datorn och pedagogiken': juni 2010 (avslutat och genomfört)

 

Lärarfortbildning kommer att arrangera en konferens kring temat IKT och skola - 'Pennan, datorn och pedagogiken' - i Norrköping 14 juni. Mitt bidrag - med hjälp av en Prezi-presentation - kommer att fokusera mest på kommunikation, öppenhet och omvärldsbevakning.

 

Gå högst upp!

 

 

Planering inför TeachMeet Framtidens Lärande 2010 (avslutat och genomfört)

 

I samband med konferensen Framtidens Lärande 2010 kommer det också att arrangeras ett TeachMeet, informellt möte för lärare - av lärare - som fokuserar på pedagogisk användning av IKT. Jag är med i gruppen som förbereder denna lärarträff som jag tror kommer att bli något riktigt bra. Mer info och anmälan genom TeachMeet wiki.

 

Gå högst upp!

 

 

BUF IT-strategigrupp: ht09 (avslutat mars 2010)

 

 

Jag deltar i BUF IT-strategigrupp som under ht09 skall ta fram riktlinjer för IT-strategin inom skolan i Luleå. På första, inledande mötet vid terminsslutet vt09 definierades uppdraget och nu gäller det att läsa på under sommaren så att man har fräscha idéer när arbetet skall komma igång ordentligt på tidiga hösten. Kanske skall vi också ta en titt på vad som komma skall med GoogleWave? Konferensen Framtidens lärande, där Tuna deltog i maj 2009, finns också med i bakgrunden.

 

Gå högst upp!

 

 

Lärmaterial: Diino, Google (avslutat)

 

 

Arbetet med att göra om Diino-presentationen så att den fungerar tillsammans med det övriga materialet på Multimediabyrån är nu avslutat. Presentationen återfinns - kanske aningen felplacerad - under Trekvarten -> Publicera, direktlänk här. Nästa tema kommer troligen vara en presentation av vissa Google-tjänster.

 

Gå högst upp!

 

 

PIM-pilotprojektet i Luleå

 

PIM-pilotprojektet i Luleå rullar på, jag är godkänd som examinator sedan några år tillbaka och pilotgruppens arbete skall ligga till grund för kommunövergripande PIM-satsning i Luleå som fortfarande - vid skrivande stund, våren 2010 - inte har någon fastställd tidsschema.

 

Vid slutet av vårterminen 2010 har närmare 90 pedagoger i pilotgruppen nått målet: PIM-examination på nivå 3. Detta innebär att man har kompetensen som krävs för att arbeta på ett bra sätt tillsammans med eleverna i ett modernt klassrum (datorer med mjukvara för ordbehandling, presentation, audio/foto/video, internetanslutning, projektor, ev. digitalt whiteboard).

 

Gå högst upp!

 

Sidvisningar sedan 1 januari 2008:

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.