| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

Om NiiloBak

Page history last edited by PBworks 12 years, 6 months ago

 

Om Niilo

 


 

Arbetsplats: Tunaskolan 2002-

 

Språk

 

Min arbetsplats på Tunaskolan - när det gäller språk - är i arbetsrummet i plan 2 där vi också har det mesta av engelskans läromedel.

 

Medieverkstad

 

Tunaskolans Medieverkstad är basen för Tunabladets redaktion och oftast när jag arbetar med webbtidningen sitter jag i redaktionsrummet på "Media", också plan 2.

 

Gå högst upp!

 

 

Arbetsbeskrivning

 

Språklärare, svenska och engelska

 

Jag undervisar i svenska och engelska, år 7-9. Mitt modersmål är finska och jag talar och skriver också flytande tyska vilket har kommit väl till pass i skolsamarbetet med Tyskland.

 

Tunaskolans webbtidning, Tunabladet

 

Ungefär en drygt tredjedel av min tjänst är riktad till arbetet med skolans prisbelönta webbtidning, Tunabladet. Jag initierade arbetet med webbpublicering på Tunaskolan år 2003 och har sedan dess lett webbredaktionen.

 

Skolsamarbetsprojekt

 

De flesta skolsamarbeten behöver IT-stöd och hjälp med ansökningsförfaranden. Min uppgift är att hjälpa till med detta.

 

Workshops och utbildningsdagar

 

Jag har planerat och bidragit till flera workshops och utbildningsdagar som på olika sätt har fokuserat på pedagogisk användning av IKT. Några exempel är samarbetet med LTU 2004 och 2005 i Luleå, ENIS/eTwinning-mötet i Göteborg 2006 och kursdagarna i Lund 2007 tillsammans med Anders Wahlén på LMG.

 

Digitalt lärmaterial

 

Många lärare känner inte till webbtjänster som på ett enkelt sätt löser många kommunikationsproblem. Jag arbetar med att ta fram lärmaterial för sådana tjänster, numera i samarbete med MSU.

 

Tunaskolans webb på lulea.se

 

Luleå kommun använder SiteVision för att alla skolor skall kunna publicera på webben och jag ansvarar för publiceringen av Tunaskolans webbsidor på lulea.se

 

eTwinning-ambassadör

 

eTwinning är ett EU-projekt som syftar till att göra det enkelt för europeiska skolor att hitta varandra och starta gemensamma projekt. En eTwinning-ambassadör skall sprida ordet om eTwinning och inspirera till nya samarbeten.

 

ENIS-samordnare

 

ENIS - European Network for Innovative Schools - är ett EU-nätverk för skolor som vill satsa extra på digitala verktyg i skolan. Jag samordnar ENIS-verksamheten på Tunaskolan.

 

PIM-pilotprojektet i Luleå

 

På våren 2008 skall PIM-pilotprojektet starta i Luleå. Målet är att lärarna i de deltagande skolorna skall höja sin digitala kompetens för att sedan examineras av MSU-certifierade examinatorer. Tunaskolan initierade pilotprojektet som skall bidra med erfarenheter till kommunövergripande PIM.

 

Gå högst upp!

 

 

Utbildning

 

Ekonomexamen

 

Stockholms universitet, 1985: 120p

 

Grundskollärarexamen

 

Lärarhögskolan i Stockholm, 1996: 180p

 

Datorn i skolan

 

LTU, 2002: 10p

 

Publicistisk verksamhet i skolan

 

Karlstads universitet, 2007: 15p

 

PIM-examinator

 

Certifierad av MSU på nivå 3, januari 2008

 

Gå högst upp!

 

Sidvisningar sedan 1 januari 2008:

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.