| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Finally, you can manage your Google Docs, uploads, and email attachments (plus Dropbox and Slack files) in one convenient place. Claim a free account, and in less than 2 minutes, Dokkio (from the makers of PBworks) can automatically organize your content for you.

View
 

Om Niilo

Page history last edited by niilo 9 years, 11 months ago

 

 

Om Niilo

 

Språklärare med brinnande intresse för digitala lösningar som underlättar kommunikationen - både lokalt, nationellt och internationellt.

Obs: jag kan inte längre hålla alla uppgifter aktuella här på wikin - titta gärna istället in på min blogg för det senaste! Min CV hittar du här.

 


 

Arbetsplats: Tunaskolan 2002-

 

Medieverkstad

 

Tunaskolans Medieverkstad var basen för Tunabladets redaktion 2003-2008. Oftast när jag arbetar med skolutvecklingsprojekt sitter jag i redaktionsrummet på "Media", också plan 2. Efter 2008 har Tunabladet legat i malpåse pga nedskärningar inom skolan; mer om detta i min artikel från sommaren 2009.

 

Gå högst upp!

 

 

Arbetsbeskrivning

 

Språklärare, svenska och engelska

 

Jag undervisar i svenska och engelska, år 7-9. Mitt modersmål är finska och jag talar och skriver också flytande tyska vilket har underlättat mycket i skolsamarbetet med Tyskland.

 

Tunaskolans webbtidning, Tunabladet

 

En del av min tjänst var fram till 2008 riktad till arbetet med skolans prisbelönta webbtidning, Tunabladet. Jag initierade arbetet med webbpublicering på Tunaskolan år 2003 och har sedan lett webbredaktionen tills verksamheten 2009 lades i malpåse pga nedskärningar. Tunabladet hade troligen den största läsekretsen bland webbtidningarna i grundskolan i Sverige och uppmärksammades vid flera tillfällen  i media. Ytterligare tar Dan Åkerlund på Karlstads universitet upp Tunabladet som ett positivt exempel i sin bok om webbpublicering inom skolan. Flera tungviktare inom tidningsvärlden och pedagogisk forskning har också uttalat sig om webbtidningen.

 

Skolsamarbetsprojekt

 

De flesta skolsamarbeten och utvecklingsprojekt behöver IT-stöd och hjälp med ansökningsförfaranden, exempalvis när det gäller Comenius och eTwinning.

 

Workshops och utbildningsdagar

 

Jag har planerat och bidragit till flera workshops och utbildningsdagar som på olika sätt har fokuserat på pedagogisk användning av digitala verktyg. Mer om detta här på wikin under Kurser och Utbildningsdagar.

 

Digitalt lärmaterial

 

Många lärare känner inte till webbtjänster som på ett enkelt sätt löser många kommunikationsproblem. Jag arbetar med att ta fram lärmaterial om sådana tjänster, numera också i samarbete med MSU.

 

eTwinning-ambassadör

 

eTwinning är ett EU-projekt som syftar till att göra det enkelt för europeiska skolor att hitta varandra och starta gemensamma projekt. Som eTwinning-ambassadör sprider jag ordet om eTwinning och inspirerar till nya samarbeten. Jag har också ett omfattande internationellt nätverk inom utbildningsområdet och kan ofta hjälpa till med att hitta samarbetspartners, både i Sverige och i andra länder.

 

Från ENIS till DViS20

 

ENIS - European Network for Innovative Schools - var ett EU-nätverk för skolor som ville satsa extra på digitala verktyg i skolan. Jag samordnade ENIS-verksamheten på Tunaskolan; numera ansvarar jag för DViS20-nätverket där kollegorna från svenska ENIS förtsätter att hålla kontakt. DViS20 är öppen för alla med intresse för pedagogisk användning av digitala verktyg i skolan.

 

Medarbetare på elearningeuropa.info

 

Webbplatsen elearningeuropa.info är ett EU-initiativ som syftar till att främja användningen av multimedia och internet inom skolor, högre utbildning, arbetsliv och livslångt lärande. På våren 2008 blev jag accepterad som medarbetare på denna EU-portal, vid skrivande stund som en av tre i Sverige.

 

Praktisk IT- och Mediekompetens: PIM-pilotprojektet i Luleå

 

På vintern 2007 påbörjade jag förberedelserna inför PIM-pilotprojektet i Luleå. Målet är att pedagogerna i de deltagande skolorna skall, genom att använda Skolverkets webbaserade studiematerial, höja sin praktiska digitala kompetens till en överenskommen nivå för att sedan examineras av undertecknad. Vid skrivande stund är jag också den enda av Skolverket certifierade examinatorn inom grundskolan i Luleå.

 

PIM-utbildningen är skapad av pedagoger, för pedagoger - just med tanke på det som behövs i klassrummet med eleverna. Den sammanlagda PIM-studietiden för en deltagare brukar vara ungefär 40 arbetstimmar - i praktiken oftast fördelade under en termin - och tiden tas från kompetensutvecklingen.

 

Pilotprojektet kom igång som planerat våren 2008 och har fortsatt sedan dess; vid slutet av 2010 hade jag examinerat ca. 150 Luleå-pedagoger till den överenskomna PIM3-nivån.

 

Fler än 140 av Sveriges kommuner deltar i dagsläget i PIM och erfarenheterna är mycket goda. I Luleå är tidsplanen för kommunens övergripande PIM-satsning fortfarande inte fastlagd men PIM-pilotprojektet fortsätter nu under 2011 tills jag får nya besked - kontakta mig för mer info!

 

En (något inaktuell) presentation av PIM-pilotprojektet i form av ett pdf-dokument finns tillgängligt här.

 

Gå högst upp!

 

 

Utbildning

 

Ekonomexamen

 

Stockholms universitet, 1985: 120p

 

Grundskollärarexamen

 

Lärarhögskolan i Stockholm, 1996: 180p

 

Datorn i skolan

 

LTU, 2002: 10p

 

Publicistisk verksamhet i skolan

 

Karlstads universitet, 2007: 15p

 

PIM-examinator

 

Certifierad av Skolverket som examinator inom PIM, januari 2008

 

Creating eLearning-courses

 

EU In-Service Training (Comenius fortbildning), Malta 9-14 mars 2009 med AcrossLimitsLtd. Finansiering genom ett stipendium från Programkontoret

 

Gå högst upp!

 

Sidvisningar sedan 1 januari 2008:

 

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.