| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

litteratur

Page history last edited by niilo 11 years, 10 months ago

 

Litteratur

 


 

Publicistiska arbetssätt i skolan (2008)

 

Dan Åkerlunds bok som riktar sig mot lärare i grund- och gymnasieskolan är vid skrivande stund fortfarande ganska så färsk. Boken är mycket omfattande, både vad gäller teori och praktik, och just därför är den troligen unik i Sverige. Dan skriver att Will Richardson (se nedan) är en av hans stora inspirationskällor; detta är tydligt men Dan har verkligen gjort ett alldeles eget verk som är något helt annat än Richardsons mer handboksliknande vägledning. Richardson fokuserar också mycket starkt på ett fåtal specifika webbtjänster och därför kan hans bok inte på långt när ha lika lång livslängd som Åkerlunds mer allmänt hållna genomgång om publicistiskt arbete i skolan.

 

Jag tycker Dan Åkerlunds bok borde fungera mycket väl både som en språngbräda för pedagoger som själv funderar på att starta publicistisk verksamhet i skolan och också som ett uppslagsverk att återkomma till längre fram. Avsnitten om pedagogiska resonemang, kommunikationsteori och lagstiftning är omfattande men det finns också gott om praktiska, handfasta tips som verkligen fungerar. Ytterligare mervärde får läsaren genom bokens webbstöd. Rekommenderas varmt!

 

Missa inte heller att ta en titt på de handledningar som Dan har tidigare skrivit om webbpublicering i skolan för Myndigheten för skolutveckling, på Multimediabyråns webb - direktlänk här.

 

Rättelse, tillägg eller annan kommentar? Mejla wiki-ägaren direkt från webbsidan!

Gå högst upp

 

 

Säker på nätet? (2007)

 

Ewa Thorslund har skrivit en "handbok för föräldrar och andra vuxna" om ungdomarnas användning av internet. Författaren belyser både möjligheterna och riskerna; hon understryker speciellt att nätet är en enorm resurs men att användaren måste känna till fallgroparna - och vuxna måste finnas där för ungdomarna så de kan prata om sina upplevelser på nätet. Thorslund har skrivit boken i samarbete med Polisen, BRIS, Friends och Medierådet och hon hänvisar bl.a. till flera välkända undersökningar som grund till sina resonemang.

 

Boken är skriven på ett befriande opretentiöst sätt och ger en nyanserad bild av ungdomarnas nätanvändning, till skillnad från de domedagsrubriker som ofta återkommer i media. Författaren tar bl.a. upp både umgängestonen på nätet, dataspelen, källkritikens betydelse och lagstiftningen.

 

En sak som jag reagerar mot i Thorslunds bok är att läsaren lätt kan få uppfattningen att fildelning och nerladdning i sig skulle vara olagligt. Så är givetvis inte fallet - däremot är det olagligt att utan tillstånd kopiera och distribuera material som är skyddat av upphovsrätten, helt oavsett vilken teknik man använder.

 

Sammanfattningsvis har Ewa Thorslund skrivit en mycket bra och nyanserad bok till alla vuxna som vill veta mer om hur man skall förhålla sig till barnens och ungdomarnas internetanvändning. En parentes i sammanhanget är att omslagsbilden från en karateträning inte är särskilt lyckad - självförsvarsanalogin haltar betänkligt.

 

Jag har för övrigt själv långt tidigare tidigare skrivit en artikel om säkerheten på nätet med en rubrik som nästan är identisk med Thorslunds boktitel: Säkert på nätet.

 

Rättelse, tillägg eller annan kommentar? Mejla wiki-ägaren direkt från webbsidan!

Gå högst upp

 

 

Blogs, Wikis, Podcasts and Other Powerful Web Tools for Classrooms (2006)

 

Will Richardson är en av de mest kända föreläsarna och författarna i världen vad gäller samverkan och publicering över internet i skolan. Wills suveräna och lättlästa bok är en mycket konkret vägledning till hur man som pedagog enklast kommer igång med webbaserade verktyg, vilka som finns att välja på och vad man bör tänka på när man väl sätter igång. Boken är givetvis anpassad till amerikanska förhållanden men fungerar utan problem också i Sverige. Hörde till kurslitteraturen på universitetskursen där Dan Åkerlund var lärare (Karlstads universitet).

 

Rättelse, tillägg eller annan kommentar? Mejla wiki-ägaren direkt från webbsidan!

Gå högst upp

 

Sidvisningar sedan 1 januari 2008:

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.