| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Finally, you can manage your Google Docs, uploads, and email attachments (plus Dropbox and Slack files) in one convenient place. Claim a free account, and in less than 2 minutes, Dokkio (from the makers of PBworks) can automatically organize your content for you.

View
 

kurser

Page history last edited by niilo 12 years, 12 months ago

 

Kurser

 


 

LMG, Lund 2007

 

Vid början av höstterminen 2007 arrangerade LMG i Lund genom Anders Wahlén tillsammans med undertecknad och Tunaskolan en kurs för Montessori-lärare. Fokus var helt på den uppmärksammade svenska tjänsten för lagring genom internet - Diino. Kursdeltagarnas utvärdering kan du ta del av här.

 

 

LTU 2005

 

Våren 2005 genomfördes ytterligare en kurs i samråd med LTU med samma upplägg som den från 2004 men denna gång ingick också en examinationsdel. Examinationsdelen bestod av att starta en webbtidning, lägga in olika typer av artiklar och publicera dessa. Genom examinationen sammanfogade lärarstudenterna sitt allmänna IKT-kunnande med kunskaper om foto och webbpublicering.

 

 

LTU 2004

 

På hösten 2004 ansvarade jag för allmän info kring IKT och internet plus en webbpubliceringsdel under en kurs som arrangerades av Tunaskolan efter en förfrågan från LTU. Kursen riktade sig till lärarstudenter som också studerade engelska; därför genomförde jag också mina kursdagar just på engelska.

 

Gå högst upp!

 

Sidvisningar sedan 1 januari 2008:

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.