| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

FrontPageBold

Page history last edited by niilo 12 years, 6 months ago

 

Välkommen till DViS:

Digitala verktyg i skolan

 

 

Varför DViS?

 

Denna wiki skapade jag för att samarbeta kring och dela med mig material och tips som anknyter till pedagogisk användning av IKT i skolan. Fokus är på webbaserade verktyg som på olika sätt underlättar arbetet och samverkan. Här kommer också finnas information om utbildningsdagar, kurser och lärmaterial som jag är upphovsman till, som jag har medverkat till att ta fram och genomföra eller som är i planeringsstadiet. Ytterligare tar jag upp litteratur och webbsajter som på olika sätt belyser IKT-användningen i skolan.

 

Är du intresserad av en föreläsning eller kurs kring ett visst tema relaterat till användningen av digitala verktyg i skolan? Kontakta mig!

 

Jag frågar Lund!

 

Jag arbetar gärna tillsammans med kollegan Anders WahlénLMG i Lund, både till vardags och när det handlar om att t.ex. utveckla ett visst lärmaterial eller anordna kursdagar. Ett bra exempel på det sistnämnda är kursdagarna som LMG och Tunaskolan tillsammans arrangerade i Lund vid början av höstterminen 2007, se artikeln i Tunabladet.

 

..och Karlstad

 

När det gäller frågor som berör medie- och kommunikationsvetenskap på universitetsnivå så vänder jag mig ofta till Dan Åkerlund på Karlstads universitet; han är speciellt intresserad av publicering genom internet inom skolan. I början av 2008 kom hans bok Publicistiska arbetssätt i skolan ut genom Studentlitteratur. Dan var också lärare på kursen om webbpublicering i skolan som Anders och jag tog del av 2006-2007. Du kan läsa mina tankar om kursen genom min artikel i Tunabladet.

 

 

Min kontaktinformation hittar du också i navigeringsmenyn för denna wiki, SideBar, upp till höger på den här sidan.

 

Varmt välkommen att ta del av DViS-wiki! Skulle du själv vilja bidra till DViS? Hör av dig i så fall.

 

Niilo Alhovaara, Tunaskolan i Luleå

 

Sidvisningar sedan 1 januari 2008:

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.